Báo cáo số 150-BC/ĐU ngày 28/6/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về kết quả thực hiện Thông báo số 171-TB/TW, ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư và kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định về nêu gương 6 tháng đầu năm 2022
Xem chi tiết: 150-BC-DU.pdf
Tin khác
1 2 3 4 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 946
  • Tất cả: 2901508