TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 1207
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
259/BC-STC 20/05/2024 Tình hình công tác trong tuần từ ngày 13/5/2024 - 17/5/2024 và chương trình công tác tuần từ ngày 20/5/2024 - 24/5/2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
245/BC-STC 13/05/2024 Tình hình công tác trong tuần từ ngày 06/5/2024 - 10/5/2024 và chương trình công tác tuần từ ngày 13/5/2024 - 17/5/2024
Lượt xem: 22
Tải về 0
227/BC-STC 06/05/2024 Tình hình công tác trong tuần từ ngày 02/5/2024 - 04/5/2024 và chương trình công tác tuần từ ngày 06/5/2024 - 10/5/2024
Lượt xem: 51
Tải về 1
218/BC-STC 02/05/2024 Tình hình công tác trong tuần từ ngày 22/4/2024 - 26/4/2024 và chương trình công tác tuần từ ngày 02/5/2024 - 04/5/2024
Lượt xem: 36
Tải về 0
948/STC-TTra 23/04/2024 Về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 68
Tải về 0
197/BC-STC 23/04/2024 Tình hình công tác trong tuần từ ngày 15/4/2024 - 19/4/2024 và chương trình công tác tuần từ ngày 22/4/2024 - 26/4/2024
Lượt xem: 59
Tải về 0
894/STC-QLG&CS 16/04/2024 Về việc rà soát tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh
Lượt xem: 75
Tải về 3
892/STC-TTra 15/04/2024 Về việc báo cáo công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 44
Tải về 2
184/BC-STC 15/04/2024 Tình hình công tác trong tuần từ ngày 08/4/2024 - 12/4/2024 và chương trình công tác tuần từ ngày 15/4/2024 - 19/4/2024
Lượt xem: 56
Tải về 0
168/BC-STC 09/04/2024 Tình hình công tác trong tuần từ ngày 01/4/2024 - 05/4/2024 và chương trình công tác tuần từ ngày 08/4/2024 - 12/4/2024
Lượt xem: 51
Tải về 0
12345678910...