Lịch tiếp công dân năm 2024

Lịch tiếp công dân 
1. Tiếp công dân định kỳ:

STT

Ngày tiếp

Thứ trong tuần

Người tiếp

01

02/01/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

02

06/02/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

03

05/03/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

04

02/04/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

05

07/05/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

06

04/06/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

07

02/07/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

08

06/08/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

09

03/09/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

10

01/10/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

11

05/11/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

12

03/12/2024

Thứ ba

Giám đốc, Văn phòng

- Thời gian tiếp công dân:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân Sở Tài chính (Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

2. Tiếp công dân thường xuyên: 
 
Chánh Văn phòng thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc.
 
Thời gian tiếp công dân
 
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Xem chi tiết: Thông báo số 367/STC-VP về lịch tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh năm 2024

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 934
  • Tất cả: 2904691