Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

Ngày 29 tháng 12 năm 2023; Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ năm 2023; đồng thời nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Đến dự Hội nghị và tham gia Đoàn Chủ tịch có đồng chí Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Tiêu Văn Sơn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy.

 

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và chương trình công tác công đoàn năm 2024; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo thu – chi tài chính năm 2023 và dự toán thu – chi tài chính năm 2024. 

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, lao động; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Hội nghị tiến hành thảo luận và tham gia ý kiến, trong đó nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2024. 

anh tin bai

Toàn cảnh Hội Nghị

 
Đồng chí Tiêu Thanh Tân, Giám đốc Sở Tài chính cũng đã tiếp thu và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2024.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; cán bộ, công chức, lao động Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả có 48 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 07 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 07 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 03 tập thể Lao động xuất sắc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Tiêu Thanh Tân, Giám đốc Sở Tài chính  ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà cán bộ, công chức Sở Tài chính đã đạt được trong năm qua: Công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện đạt so với kế hoạch đề ra, chi ngân sách năm 2023 đảm bảo các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao; thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành, chức năng quản lý giá, quản lý tài sản công; hoàn thành kế hoạch thanh tra tài chính; triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; có sự phối hợp tốt trong chỉ đạo, điều hành và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua cùng với Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. 

anh tin bai

Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Hội nghị tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng với sự đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức; Sở Tài chính sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Mộng Hường

* Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 793
  • Tất cả: 2900572