Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Ngày 29/12/2023, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Tiêu Thanh Tân -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng Bộ Sở Tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, Đảng bộ Sở Tài chính Trà Vinh có 03 chi bộ trực thuộc có 43 đảng viên (về trình độ chính trị: sơ cấp: 08, trung cấp: 24 và cao cấp: 11). Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ; dự thảo báo cáo công tác Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và thông tin một số tình hình thời sự trong và ngoài nước. 

Nội dung Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính về các mặt hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Kết quả chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2023 đều đạt 100%. Nhìn chung, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ công tác trong năm 2023, Đảng ủy Sở Tài chính đã đề ra 10 chỉ tiêu nghị quyết và một số công tác trọng tâm như: triển khai kịp thời các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Đảng ủy Khối đến các chi bộ trực thuộc. Nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chuyên đề năm 2023. Tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nổi bật nhất là mô hình “Vận động hỗ trợ  thăm nom cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn”. Triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị 10- CT/TU ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

anh tin bai
Đ/c Tiêu Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Tiêu Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận những đóng góp, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: đề nghị chỉ tiêu nghị quyết thực hiện trong thời gian tới; cần chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Sở Tài chính đã đề ra.

Nguyễn Thị Nghĩa

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 798
  • Tất cả: 2900577