Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 30/12/2022, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị đảng viên Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Đồng chí Tiêu Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị, cùng với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và 40 đảng viên về tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua dự thảo báo cáo đã nêu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính và cấp ủy các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; công tác xây dựng đảng.

Đánh giá chung năm 2022, Đảng ủy Sở Tài chính đã cùng với cấp ủy các chi bộ trực thuộc bám sát nghị quyết của Đảng ủy khối để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành trong năm 2022 đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đúng theo kế hoạch đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua.

Đồng chí Tiêu Thanh Tân – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Tiêu Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2022.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 đề ra. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với đảng viên; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên trong cơ quan để phát huy tích cực, ngăn ngừa uốn nắn tư tưởng lệch lạc, giữ gìn tư cách của người đảng viên.

Hai là: Tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ba là: Duy trì chế độ họp lệ chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đúng thời gian quy định, kết hợp triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4; Quy định 109; Quy định 37; công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Năm là: Xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2022.

Đồng chí Tiêu Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cấp ủy trực thuộc, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2023.

Nguyễn Thị Nghĩa

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 8 120
  • Tất cả: 2915445