Hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5
Ngày 28/5/2024, Chi bộ 1 đã tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tháng 5. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Lữ Công Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phụ trách chỉ đạo Đảng ủy Sở Tài chính; Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy Sở phụ trách chỉ đạo Chi bộ 1, các đồng chí đại diện cấp ủy; Bí thư, Phó Bí thư của 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở và đảng viên chi bộ 1.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã được thông tin về tình hình thời sự; phổ biến, quán triệt văn bản mới; đánh giá nhận xét tình hình tư tưởng đảng viên, những vấn đề chi bộ quan tâm, định hướng nhận thức tư tưởng cho đảng viên. Theo đó, trong tháng 5, đảng viên thuộc Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan; giữ mối liên hệ thường xuyên với nơi cư trú; nỗ lực phấn đấu, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao cả về công tác Đảng của Chi bộ và công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Không có đồng chí nào để xảy ra vi phạm phải nhắc nhở hoặc kỷ luật.

Buổi sinh hoạt cũng đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW 4, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có hiểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên theo quy định; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng…

Các đảng viên đã phát biểu trao đổi về những nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong tháng 6, thống nhất một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, đề nghị Chi bộ 1 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như:

1. Rà soát lại các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đưa ra những chỉ tiêu nào đạt và chưa đạt có đánh giá đưa ra thực hiện từ đây tới cuối năm.

2. Thực hiện tốt Công tác kiểm tra, giám sát; Sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo quy định.

3. Chi bộ thường xuyên rà soát nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên báo cáo đảng ủy; theo dõi những hạn chế khắc phục đã chỉ ra của năm trước.

4. Chuẩn bị xây dựng báo cáo 6 tháng đầu năm gửi Đảng ủy tổng hợp, để chuẩn bị cho hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm theo quy định.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Huỳnh Thanh Chí - Bí thư Chi bộ 1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư Đảng ủy, đề nghị các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo phòng có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công đảm bảo chất lượng, thời gian. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đồng chí được phân công thực hiện. Các đồng chí đảng viên ở từng bộ phận, lĩnh vực công việc, căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao…

Nguyễn Thị Nghĩa

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 1 137
  • Tất cả: 2903748