Đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Sở Tài chính Trà Vinh
Ngày 07 tháng 11 năm 2023, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra tại Sở Tài chính. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng tham gia thành viên Đoàn giám sát.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo về công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra; thu, chi ngân sách 09 tháng và ước thực hiện cả năm 2023; tình hình sử dụng Quỹ dự phòng ngân sách, Quỹ dự trữ tài chính, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; kết quả khắc phục, xử lý những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra còn tồn đọng qua các năm; công tác thanh tra tài chính năm 2023; tình hình và kết quả thẩm tra quyết toán các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; công tác thẩm định quyết toán năm 2022 đối với các đơn vị dự toán cấp 1;… Báo cáo đã đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về quản lý, điều hành tài chính, ngân sách nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, bảo đảm ngân sách nhà nước sử dụng hiệu quả. Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 17.174.772 triệu đồng, đạt 133,28% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tổng chi ngân sách ước thực hiện cả năm 12.861.732 triệu đồng, đạt 108,84 % so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.
Đoàn giám sát chất vấn, làm rõ các nội dung về tình hình nợ tạm ứng quá hạn; về thu chuyển nguồn; về các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra còn tồn đọng qua các năm; kết quả công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết; kết quả thực hiện công tác thanh tra tài chính;…

Đ/c Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận giám sát, đồng chí Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tài chính trong năm 2023 đối với việc tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, đặc biệt là công tác tham mưu chủ động sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và một số nhiệm vụ cấp bách khác thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cụ thể: công tác diễn tập khu vực phòng thủ, di dân khẩn cấp sự cố sạt lỡ bờ biển khu vực Cồn Nhàn, khắc phục sạt lỡ các đoạn đê bao ven sông Hậu trên địa bàn xã Ninh Thới, Hòa Tân, Cầu Kè… Công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước thực hiện đúng theo quy định của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; trong quản lý, sử dụng ngân sách đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm toán được tăng cường qua đó giúp cho các đơn vị chi tiêu ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tích cực, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng ngân sách đúng theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, định mức trong dự toán được giao; thực hiện tiết kiệm chi theo quy định; tăng cường công tác thanh tra trong quản lý tài chính ngân sách; phối hợp tốt trong thực hiện công tác giải ngân; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tài chính. Chủ động triển khai kịp thời các chế độ, chính sách mới ban hành trong quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, bảo đảm kịp thời, đúng qui định.

Thu Em

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 821
  • Tất cả: 2904749