Quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá
Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2024/TT-BTC quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, tổ chức khác có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá.

Thông tư quy định nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá bao gồm kinh phí đầu tư công được ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Thông tư quy định kinh phí duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá gồm: Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị; nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ hợp pháp khác (nếu có); các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 

Thông tư quy định nội dung chi và mức chi cho duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá gồm các khoản chi từ nguồn chi thường xuyên phục vụ cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh thực tế một số khoản chi cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Ngọc Hạnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 605
  • Trong tuần: 8 104
  • Tất cả: 2915429