• 09 nội dung vướng mắc, bất cập của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và một số kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung

  Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (sau đây viết tắt là Luật NSNN) có hiệu lực thi hành năm 2017, đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả NSNN; tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật NSNN cũng phát sinh vấn đề tồn tại, hạn chế làm giảm tính chủ động của địa phương trong quản lý điều hành ngân sách, cụ thể như sau:

 • Bộ Tài chính quy định về chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính

  Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2024.

 • Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023.

 • Đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Sở Tài chính Trà Vinh

  Ngày 07 tháng 11 năm 2023, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra tại Sở Tài chính. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng tham gia thành viên Đoàn giám sát.

 • Sở Tài chính tổ chức Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức

  Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2024, tại Sở Tài chính Trà Vinh, Ban Giám đốc tổ chức Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức. Đến tham dự có đồng chí Huỳnh Bích Như, Phó Giám đốc; đồng chí Tiêu Văn Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Lê Thị Cảnh, Phó Giám đốc; cùng lãnh đạo và chuyên viên một số phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Thị Mộng Hường, Chánh Văn phòng Sở công bố Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính về việc điều động và bổ nhiệm đối với đồng chí Huỳnh Thị Thu Trà, đồng chí Trang Minh Trực và đồng chí Nguyễn Thị Diền. Cụ thể:

 • Đoàn công tác Bộ Tài chính khảo sát về công khai ngân sách tại tỉnh Trà Vinh

  Ngày 16/5/2024, đoàn công tác Bộ Tài chính tiến hành cuộc họp khảo sát công khai ngân sách tại tỉnh Trà Vinh theo Công văn số 475/BTC-NSNN ngày 12/01/2024 của Bộ Tài chính. 

 • Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu

  Ngày 09 tháng 5 năm 2024, Sở Tài chính Trà Vinh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu cho cán bộ công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

 • Sở Tài chính tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024

  Ngày 15/4/2024, Sở Tài chính tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 giữa Sở Tài chính với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố. Buổi họp do ông Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở chủ trì, thành phần tham dự gồm có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước tỉnh; lãnh đạo, phụ trách kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên các phòng Quản lý ngân sách, Tài chính – Hành chính sự nghiệp, Tài chính - Đầu tư và Thanh tra tài chính.

 • Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Trà Vinh

  Ngày 21, 22 tháng 12 năm 2023, Sở Tài chính Trà Vinh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tổ chức tập huấn hướng dẫn phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến tham dự  phát biểu khai mạc có đồng chí Huỳnh Bích Như - Phó Giám đốc Sở Tài chính và các đơn vị tham gia tập huấn gồm có một số đơn vị Sở ngành tỉnh; phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp mua bán hàng hóa dịch vụ phụ trách công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 2
 • Hôm nay: 3
 • Trong tuần: 821
 • Tất cả: 2904749