Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức hội nghị trao đổi về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày 23/11/2023, Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức hội nghị trao đổi, hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính. Tham dự buổi hội nghị có lãnh đạo, kế toán Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Tiêu Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Tài chính dự và chỉ đạo buổi hội nghị. 

Ông Tiêu Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại buổi hội nghị, ông Tiêu Văn Sơn yêu cầu các đại biểu chú ý, tham gia thảo luận các điểm mới; tích cực phát biểu trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong công tác lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính, để thống nhất cách hiểu, áp dụng đúng theo quy định. 

Toàn cảnh buổi hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chánh Thanh tra Sở Tài chính triển khai, trao đổi, hướng dẫn các quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (bao gồm cả kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm) theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Theo đó, nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: (i) Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện quyết định thu hồi đất; (ii) Chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 gồm: Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng… 

Việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm của các dự án, tiểu dự án thực hiện như sau: Căn cứ dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được Chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất hoặc Kho bạc Nhà nước chuyển tiền hoặc chuyển vốn ứng hoặc chuyển vốn tạm ứng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm theo tiến độ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký... 

Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 có hiệu lực từ ngày 20/11/2022 và thay thế Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chánh Thanh tra Sở Tài chính đại diện Sở Tài chính phát biểu, trao đổi tại hội nghị

Qua buổi hội nghị, tập huấn, các đại biểu đã rõ hơn các quy định mới về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC, cũng như được trao đổi, hướng dẫn phương pháp lập dự toán, thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

Kết thúc buổi hội nghị, ông Tiêu Văn Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Sở Tài chính để phối hợp, xử lý. 

 Hải Đăng 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 1 138
  • Tất cả: 2903749