Sở Tài chính tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024
Ngày 15/4/2024, Sở Tài chính tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 giữa Sở Tài chính với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố. Buổi họp do ông Tiêu Thanh Tân - Giám đốc Sở chủ trì, thành phần tham dự gồm có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước tỉnh; lãnh đạo, phụ trách kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên các phòng Quản lý ngân sách, Tài chính – Hành chính sự nghiệp, Tài chính - Đầu tư và Thanh tra tài chính.

Toàn cảnh buổi họp

Sau khi lắng nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 và ý kiến phản ánh các khó khăn vướng mắc của Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; ý kiến giải đáp các vướng mắc của Lãnh đạo, phòng chuyên môn Kho bạc Nhà nước, các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính. Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận như sau:

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tổ chức họp chuyên đề để triển khai 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh: điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024.

- Thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và theo quy định của pháp luật  hiện hành, không bố trí kinh phí hỗ trợ cho cơ quan thuế, kho bạc. Điều hành tài chính ngân sách nhà nước chủ động, linh hoạt, hiệu quả, kịp thời báo cáo UBND cấp huyện những khó khăn, vướng mắc trong điều hành ngân sách để xin chủ trương thực hiện.

- Rà soát, phân tích kỹ số liệu để xác định chính xác nguồn kết dư, cải cách tiền lương của địa phương (bao gồm nguồn của cấp xã) hoặc nộp trả ngân sách tỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và các khoản kinh phí thừa. Từ ngày 01/7/2024 các địa phương cân đối nguồn cải cách tiền lương để chi trả lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

- Đẩy nhanh công tác chi ngân sách, hoàn thành công tác giải ngân, thanh toán trong niên độ ngân sách năm 2024 nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đẩy nhanh công tác giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định do nguyên nhân khách quan, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hạn chế việc chuyển nguồn kinh phí sang năm sau hoặc sử dụng không hết nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp phải nộp trả ngân sách Trung ương theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra.

- Ngoài ra, còn một số nội dung về công tác chuyển nguồn ngân sách; công khai ngân sách; xây dựng phương án tăng thu, tiết kiệm chi; công tác tạm ứng vốn xây dựng cơ bản; tình hình thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; việc sử dụng kết dư ngân sách; nguồn kinh phí khen thưởng; tình hình triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh;…

Thành Ngoan
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 820
  • Tất cả: 2904748