• 09 nội dung vướng mắc, bất cập của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và một số kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung

  Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (sau đây viết tắt là Luật NSNN) có hiệu lực thi hành năm 2017, đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả NSNN; tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật NSNN cũng phát sinh vấn đề tồn tại, hạn chế làm giảm tính chủ động của địa phương trong quản lý điều hành ngân sách, cụ thể như sau:

 • Bộ Tài chính quy định về chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính

  Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2024.

 • Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023.

 • Đoàn giám sát Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Sở Tài chính Trà Vinh

  Ngày 07 tháng 11 năm 2023, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2023 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra tại Sở Tài chính. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo đơn vị và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng tham gia thành viên Đoàn giám sát.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 75
 • Trong tuần: 941
 • Tất cả: 2901503